Connect with us

Röportaj

Sibel Özbudun Yazdı: Bilim, Sosyal Bilimler, Sosyalizm Üzerine Sorular, Yanıtlar

İzninle bu sorulara toplu bir yanıt vermeye çalışayım. Öncelikle, sosyal bilimler, laboratuvarda, tam denetim altındaki koşullarda gerçekleştirilen gözlem ve deneylere tabi olamayacakları ölçüde, doğa bilimlerinden farklıdır....